كل عناوين نوشته هاي حسين عاشوري

حسين عاشوري
[ شناسنامه ]
دكلمه هاي صداي مبهم و فقط يه آرزو دارم از حسين عاشوري ...... چهارشنبه 93/7/23
دكلمه هاي .. نفرين .. و .. باتو قهرم .. از حسين عاشوري ...... سه شنبه 92/11/29
دکلمه هاي .. غصه نخور .. و .. خيلي سخته .. از حسين عاشوري ...... چهارشنبه 92/7/17
  ==>   ليست آرشيو شده ها